Omroep Brabant: 10 jaar homohuwelijk, Best als middelpunt

BEST – Het eerste homohuwelijk ter wereld werd tien jaar geleden gesloten in Amsterdam. Het Brabantse Best staat op deze memorabele dag midden in de belangstelling. Want hoofdredacteur van de Gay Krant Henk Krol is immers een strijder van het eerste uur en afkomstig uit Best.

Henk Krol heeft een drukke agenda vanwege het jubileum. Naast het geven van allerlei interviews sloot Henk Krol vrijdag het huwelijk tussen Giovanni en Jethro in Tilburg. Media uit binnen- en buitenland volgden het op de voet.

Gelijke rechten

Henk Krol stond samen met jurist Jan-Wolter Wabeke aan de wieg van openstelling van het huwelijk voor partners van gelijk geslacht. De Stichting Vrienden van de Gay Krant (SVGK) werd in 1981 opgericht met als doel emancipatie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in de Nederlandse samenleving te bevorderen en de destijds geldende ongelijkheden te bestrijden.

Weigerambtenaren

Ondanks de komst van het homohuwelijk zijn er nog altijd ongelijkheden waar de stichting voor strijdt. Zo zijn er zogenaamde ‘weigerambtenaren’ die geen homohuwelijken willen bezegelen. Ineke van Gent, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, heeft uitgerekend op deze feestdag het initiatief genomen voor een nieuw wetsvoorstel om daar een einde aan te maken. Ook wil ze dat in het onderwijs zo breed mogelijk explicitet aandacht wordt besteed aan homoseksualiteit. En ouderschap van homo- en lesbienneparen zou volstrekt identiek moeten worden gemaakt aan die van heterostellen.

Verjaardagscadeautje

Krol is blij met het ‘verjaardagscadeautje’. “De drie voorstellen van Van Gent zijn natuurlijk het mooiste verjaardagscadeautje op de dag dat we tien jaar opengesteld burgerlijk huwelijk vieren. Als je ziet hoe VVD, PvdA, D66 en SP zich met GL drie jaar geleden uitspraken tégen de weigerambtenaar, dan ben ik erg hoopvol gestemd”, aldus Krol op de site van SVGK.

Vrijdagavond gaat in Best de compositie in première die geschreven is voor het tienjarig bestaan van het homohuwelijk in Nederland. Krol is daarbij niet aanwezig want hij zal in de Westergasfabriek in Amsterdam tijdens een bijeenkomst van de gemeente Amsterdam ambassadeurs toespreken van landen waar de discussie nu loopt. “Ik vind het heel jammer dat ik er niet bij ben in Best maar in Amsterdam bereik ik een groter publiek.”

Voorbeeld doet volgen

In de afgelopen tien jaar zijn 15.000 homostellen in de echt met elkaar verbonden. In verschillende landen is het Nederlandse voorbeeld inmiddels gevolgd, onder andere in België, Spanje, Canada, Noorwegen, Zuid-Afrika, Zweden, Portugal, IJsland, Nepal en Argentinië.

Bron: omroepbrabant.nl

Jan Wolter Wabeke 2010

Eindhoven, lelijkste stad van Nederland?

Velen zullen Jan Wolter Wabeke kennen als de Financieel Ombudsman. Die functie heeft hij op 1 oktober 2010 neer­gelegd. Hij is benoemd tot rechter bij het Gerechtshof in Den Haag. ­Daarnaast is hij voor­zitter van de Raad van Toezicht van Design Academy Eind­hoven en lid van de Raad van Toezicht van het Catharina Ziekenhuis.

Onlangs was het 18 september, de bevrijdings­dag in Eindhoven. Op die dag, in 1944, was de stad een schim van wat ze geweest was. Gevechtshandelingen legden het centrum in puin. Met enthousiasme – maar met weinig geld en visie – begon de wederopbouw. Daar­bij vierde functionaliteit hoogtij. Lelijke gebou­wen en wijken verrezen. Veel van Eindhovens trots die het oorlogsgeweld had overleefd, moest het alsnog ontgelden. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat niet alles fout ging. Het prachtige ontwerp van de Bijenkorf is daarvan het statige bewijs. Alleen zetten ze dan een shopping mall met glazen afdak tegen deze icoon aan, die de gesoig­neerde titel ‘piazza’ verre van verdient. Ruimtelijke ordening? Ruimtelijke opeen­hoping is een betere term. Bestuurders krijgen het niet voor elkaar om samenhang en een natuurlijke kern in de stad te creëren.

Nee, Eindhoven moet het predikaat ‘lelijkste stad van Nederland’ zien te ontwijken. De stad moet het tij zien te keren. In deze tijden van grote financieringstekorten zijn herschikking van prioriteiten en publiek-private samen­werking dringend gewenst. Daarom pleit ik voor temporisering van de grootse plannen rondom Brainport, om nog meer leegstand te voorkomen. Laten we bij de stadsontwikkeling de burger als uitgangspunt nemen. En werken aan eerste kwaliteit huisvesting, goed geplan­de wijken, doeltreffend veiligheidsbeleid, toegankelijke gezondheidscentra en aantrek­kelijke culturele voorzieningen. Hier ligt een belangrijke taak voor woonbedrijven en plaats­elijke ondernemers. En laten de bestuurders, bouwers en beheerders de vele uitstekende ontwerpers die Eindhoven voortbrengt, nu ein­delijk eens betrekken bij het meewerken aan een mooi en duurzaam Eindhoven.

Bron: W platform

Jan Wolter Wabeke 2010

Omroep Brabant: ‘Geschillenboer’ Jan Wolter Wabeke begint als rechter

BEST – Hij noemt zichzelf ‘geschillenboer’ en na een tien jaar als landelijke ombudsman verzekeringen en 70.000 zaken verder, begint Jan Wolter Wabeke (61) uit Best met een nieuwe carrière als rechter aan het gerechtshof in Den Haag.

Jan Wolter Wabeke (1948) studeerde Rechten in Utrecht. Eind jaren ’70 kwam Wabeke samen met zijn huidige echtgenoot, designer en fotograaf Jan Swinkels in Best wonen. In die tijd was homoseksualiteit in het Brabantse dorp niet een ingeburgerd fenomeen. “Ik heb Jan altijd voorgesteld als mijn man,” vertelde Wabeke in een interview met het Eindhovens Dagblad (ED), “Dertig jaar geleden was dat nog volstrekt ongebruikelijk en in eerste instantie werd er dan ook gek tegen aan gekeken.”

Van 1986 tot 1988 was Wabeke landelijk officier van justitie in Utrecht. Daarna werd hij kantonrechter en vanaf 1992 tevens advocaat-generaal aan het Gerechtshof in Den Haag. Van 1994 tot 2001 was hij hoofdofficier van het arrondissement Breda.

Strijd

De kersverse rechter in Den Haag is altijd bezig geweest met juridische strijd. “Ik ben een geschillenboer,” vertelt Wabeke aan Omroep Brabant, “Dat was ik vroeger al in de wetswinkel, in de advocatuur, in het openbaar ministerie, als advocaat-generaal, als kantonrechter, als hoofdofficier van justitie ook, tien jaar ombudsman en nu dan het hof.”

Ook al benadert Wabeke de pensioensgerechtigde leeftijd, zijn nieuwe job is even zo goed hard aanpakken. “Nee, het is geen erebaantje. Je doet je zittingen, werkt aan je uitspraken, doet vakstudies, pleegt overleggen. Het is gewoon een baan.”

Verhuizen

Voor deze baan zal hij Best niet gaan verlaten. “Weggaan komt niet in me op,” vertelt hij het ED, “Zelfs niet als ik in de ochtend om zes uur in de auto stap en laat in de avond terugkeer. Ik kom hier in de natuur gewoon tot rust.”

Beluister hier het radio interview met Jan Wolter Wabeke:

Bron: omroepbrabant.nl

Volkskrant: Wabeke: ‘DSB Bank had gered kunnen worden’

DSB Bank was waarschijnlijk niet failliet gegaan als de financiële ombudsman informatie had mogen delen met toezichthouders. Dat zei ombudsman Jan Wolter Wabeke donderdag tegen de parlementaire commissie-De Wit die onderzoek doet naar de oorzaken en gevolgen van de kredietcrisis.

Wabeke vertelde dat hij in jaarverslagen steeds voor de praktijken van DSB-Bank had gewaarschuwd. Hij mag van de wet echter de naam van de bank niet noemen, ook niet aan de toezichthouder van de banken, DNB. ’Ik zou in dezelfde schil van geheimhouding als DNB moeten zitten’, zei Wabeke. ‘Dan had faillissement wellicht kunnen worden voorkomen.’

Bron: Volkskrant.nl

Jan Wolter Wabeke 2010

Omroep Brabant: Wabeke is meest invloedrijke man in financiële wereld

BEST – Jan Wolter Wabeke uit Best is uitgeroepen tot meest invloedrijke man in de financiële wereld. Dat gebeurde op een congres van banken, verzekeraars en toezichthouders in de financiële markt.

Wabeke is de financiële ombudsman voor het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, een instituut dat jaarlijks rapporteert over misstanden.

Beluister hier het interview met Jan Wolter Wabeke:

Bron: omroepbrabant.nl

Ombudsman Wabeke legt zijn kostenplafond voor woekerpolis uit

Het schikkingsvoorstel van ombudsman financiele dienstverlening Jan Wolter Wabeke én de op basis daarvan gesloten akkoorden tussen verzekeraars en gedupeerden blijven vragen oproepen.

Alle reden om de Ombudsman zelf om uitleg te vragen over zijn richtlijn. Voor honderdduizenden houders van een woekerpolis is dat van belang omdat hun schadeloosstelling voor te hoge kosten op Wabekes compromisvoorstel is gebaseerd. Ook gedupeerden die meer willen dan schikkingen tot nu toe bieden, willen weten waar ze aan toe zijn. Wabeke ziet en ontmoet veel woede bij consumenten. „Van belang is wel de kostenkwestie te scheiden van de teleurstelling over de slechte beleggingsresultaten.”

Lees verder Ombudsman Wabeke legt zijn kostenplafond voor woekerpolis uit

In Telegraaf: Ombudsman Wabeke legt zijn kostenplafond voor woekerpolis uit

Hieronder vindt u de meest recente uitwerking van de zogeheten Wabeke-norm, die de ombudsman naar de redactie stuurde.

In 2006 ontstond een sterk accelererende onvrede over beleggingsverzekeringen. vooral waar het de kosten betreft. De teleurstelling werd massaal toen de gevolgen van zeer slechte beursjaren zichtbaar werden. Al eerder was kritiek geuit op beleggingsverzekeringen, onder meer door de Ombudsman, maar daarop werd in het verleden geen acht geslagen.
Toen veel media aandacht op gang kwam en consumentenorganisaties massale claims aankondigden, nam de minister van Financiën het initiatief om te zoeken naar mogelijkheden voor een buitengerechtelijke regeling van het conflict. In overleg met betrokken partijen werd in februari 2007 de Ombudsman Financiële Dienstverlening gevraagd een uitweg te zoeken.

Lees verder In Telegraaf: Ombudsman Wabeke legt zijn kostenplafond voor woekerpolis uit

Vara Kassa: Ombudsman Financiële Dienstverlening: Jan Wolter Wabeke

De Ombudsman Financiële Dienstverlening, Jan Wolter Wabeke, is verbonden aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, in de volksmond Kifid. Elke bank, verzekeraar, intermediair of andere financiële dienstverlener is verplicht zich aan te sluiten bij Kifid. Het klachteninstituut is een onpartijdige en neutrale instelling en behandelt alleen klachten van consumenten.

Lees verder Vara Kassa: Ombudsman Financiële Dienstverlening: Jan Wolter Wabeke

“Bevoegd en onbevoegd in geschilbeslechting”

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) beoogt geschillen te beslechten tussen aanbieders en afnemers van financiële producten en diensten. In geschillen over pensioenproducten echter is het Kifid niet bevoegd. Een gesprek hierover met Ombudsman Financiële Dienstverlening mr. J.W. Wabeke.

Jan Wolter Wabeke wist onlangs een doorbraak te bewerkstelligen in de zogenoemde woekerpolisaffaire. Hij wist verzekeraars ervan te overtuigen dat zij de afnemers van beleggingsverzekeringen te veel kosten in rekening hadden gebracht. Delta Lloyd was de eerste verzekeraar die aangaf tot kostenrestitutie en kostenverlaging over te zullen gaan. Het is de verwachting dat andere verzekeraars zullen volgen.

Lees verder “Bevoegd en onbevoegd in geschilbeslechting”