Jan Wolter Wabeke 2010

Eindhoven, lelijkste stad van Nederland?

Velen zullen Jan Wolter Wabeke kennen als de Financieel Ombudsman. Die functie heeft hij op 1 oktober 2010 neer­gelegd. Hij is benoemd tot rechter bij het Gerechtshof in Den Haag. ­Daarnaast is hij voor­zitter van de Raad van Toezicht van Design Academy Eind­hoven en lid van de Raad van Toezicht van het Catharina Ziekenhuis.

Onlangs was het 18 september, de bevrijdings­dag in Eindhoven. Op die dag, in 1944, was de stad een schim van wat ze geweest was. Gevechtshandelingen legden het centrum in puin. Met enthousiasme – maar met weinig geld en visie – begon de wederopbouw. Daar­bij vierde functionaliteit hoogtij. Lelijke gebou­wen en wijken verrezen. Veel van Eindhovens trots die het oorlogsgeweld had overleefd, moest het alsnog ontgelden. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat niet alles fout ging. Het prachtige ontwerp van de Bijenkorf is daarvan het statige bewijs. Alleen zetten ze dan een shopping mall met glazen afdak tegen deze icoon aan, die de gesoig­neerde titel ‘piazza’ verre van verdient. Ruimtelijke ordening? Ruimtelijke opeen­hoping is een betere term. Bestuurders krijgen het niet voor elkaar om samenhang en een natuurlijke kern in de stad te creëren.

Nee, Eindhoven moet het predikaat ‘lelijkste stad van Nederland’ zien te ontwijken. De stad moet het tij zien te keren. In deze tijden van grote financieringstekorten zijn herschikking van prioriteiten en publiek-private samen­werking dringend gewenst. Daarom pleit ik voor temporisering van de grootse plannen rondom Brainport, om nog meer leegstand te voorkomen. Laten we bij de stadsontwikkeling de burger als uitgangspunt nemen. En werken aan eerste kwaliteit huisvesting, goed geplan­de wijken, doeltreffend veiligheidsbeleid, toegankelijke gezondheidscentra en aantrek­kelijke culturele voorzieningen. Hier ligt een belangrijke taak voor woonbedrijven en plaats­elijke ondernemers. En laten de bestuurders, bouwers en beheerders de vele uitstekende ontwerpers die Eindhoven voortbrengt, nu ein­delijk eens betrekken bij het meewerken aan een mooi en duurzaam Eindhoven.

Bron: W platform

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *