Tagarchief: kifid

Vara Kassa: Ombudsman Financiële Dienstverlening: Jan Wolter Wabeke

De Ombudsman Financiële Dienstverlening, Jan Wolter Wabeke, is verbonden aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, in de volksmond Kifid. Elke bank, verzekeraar, intermediair of andere financiële dienstverlener is verplicht zich aan te sluiten bij Kifid. Het klachteninstituut is een onpartijdige en neutrale instelling en behandelt alleen klachten van consumenten.

Lees verder Vara Kassa: Ombudsman Financiële Dienstverlening: Jan Wolter Wabeke

“Bevoegd en onbevoegd in geschilbeslechting”

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) beoogt geschillen te beslechten tussen aanbieders en afnemers van financiële producten en diensten. In geschillen over pensioenproducten echter is het Kifid niet bevoegd. Een gesprek hierover met Ombudsman Financiële Dienstverlening mr. J.W. Wabeke.

Jan Wolter Wabeke wist onlangs een doorbraak te bewerkstelligen in de zogenoemde woekerpolisaffaire. Hij wist verzekeraars ervan te overtuigen dat zij de afnemers van beleggingsverzekeringen te veel kosten in rekening hadden gebracht. Delta Lloyd was de eerste verzekeraar die aangaf tot kostenrestitutie en kostenverlaging over te zullen gaan. Het is de verwachting dat andere verzekeraars zullen volgen.

Lees verder “Bevoegd en onbevoegd in geschilbeslechting”