Vara Kassa: Ombudsman Financiële Dienstverlening: Jan Wolter Wabeke

De Ombudsman Financiële Dienstverlening, Jan Wolter Wabeke, is verbonden aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, in de volksmond Kifid. Elke bank, verzekeraar, intermediair of andere financiële dienstverlener is verplicht zich aan te sluiten bij Kifid. Het klachteninstituut is een onpartijdige en neutrale instelling en behandelt alleen klachten van consumenten.

Kifid is in 2007 ontstaan uit een fusie van een aantal onafhankelijke geschilleninstanties voor de financiele consumentenmarkt. Het bestuur van het Kifid bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en leden uit de voormalige organisaties. Kifid hanteert een driestappen model. Allereerst moet u de klacht bij uw financiële dienstverlener indienen om deze in de gelegenheid te stellen om de klacht op te lossen. Komt u er samen niet uit, dan komt vanuit Kifid de Ombudsman Financiële Dienstverlening in actie, om de klacht via bemiddeling op te lossen. Lukt ook dit niet, dan kan de Geschillencommissie Financiële dienstverlening van Kifid een bindende uitspraak doen. Kifid neemt geen klachten in behandeling die onder de rechter zijn, of die eerder zijn voorgelegd aan de rechter.

U dient uw klacht schriftelijk in bij de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Hoe duidelijker en completer u de klacht en situatie beschrijft, hoe beter de ombudsman u informatie kan geven over uw positie en de kans van slagen. De ombudsman benadert zelf de directie van de financiële dienstverlener en zal deze confronteren met de klacht of het verzoek om bemiddeling.
Bij de gang naar de Geschillencommissie geldt dat het bedrag dat met de klacht gemoeid is, hoger moet zijn dan 100,- euro. De geschillencommissie mag een bindend advies geven. Bindend advies betekent dat de partijen die een geschil voorleggen zich moeten houden aan de uitspraak van de Geschillencommissie. Als de uitspraak bijvoorbeeld luidt dat u schadeloos moet worden gesteld, is de dienstverlener verplicht u te compenseren. Als de uitspraak luidt dat u geen recht heeft op schadevergoeding, dan bent u aan die uitspraak gebonden.
De Geschillencommissie heeft aparte afdelingen voor beleggingen, verzekeringen en bank- en hypotheekzaken. De arbiters van deze Kamers zijn onafhankelijke deskundigen. Zij zijn afkomstig uit de rechterlijke macht of hebben hun sporen binnen de financiële sector verdiend.

• Jan Wolter Wabeke hoe ziet de procedure er uit voor een consument die bij u een klacht indient?
“De klager kan een klacht indienen die niet opgelost kan worden met de dienstverlener zelf. De klacht moet al voorgelegd zijn aan de dienstverlener en de klager moet al een antwoord hebben ontvangen. Online kan de consument dan bij ons zijn klacht indienen en dan kijk ik als Ombudsman of er een oplossing mogelijk is en ik geef dan advies. Wordt het advies niet geaccepteerd door de financiële dienstverlener in kwestie, kan de klacht bij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van de Kifid worden neergelegd.”

• Maar wat is het verschil tussen u als Ombudsman en de Geschillencommissie?
“De Ombudsman Financiële Dienstverlening onderzoekt of bemiddeling mogelijk is in het geschil tussen u en de (aangesloten) financiële dienstverlener. De ombudsman bemiddelt, adviseert en biedt voorlichting. De Geschillencommissie behandelt en beslist (bindend) over geschillen die aan haar worden voorgelegd.”

• Zijn er kosten aan de klachtenbehandeling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening verbonden?
“Aan de klachtenbehandeling door de Ombudsman zijn geen kosten verbonden. Als de klacht door gaat naar de Geschillencommissie kost dat 50 euro.”
Alle informatie over de Ombudsman Financiële Dienstverlening, inclusief uitspraken van de ombudsman en de Geschillencommissie, en van hun voorgangers, kunt u vinden op: www.kifid.nl.
Schrijven kunt u naar: Postbus 93257, 2509 AG Den Haag en bellen naar: 070-3338999.

Bron: Vara Kassa

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *