Categorie archief: Ombudsman

Jan Wolter Wabeke 2010

Omroep Brabant: Wabeke is meest invloedrijke man in financiële wereld

BEST – Jan Wolter Wabeke uit Best is uitgeroepen tot meest invloedrijke man in de financiële wereld. Dat gebeurde op een congres van banken, verzekeraars en toezichthouders in de financiële markt.

Wabeke is de financiële ombudsman voor het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, een instituut dat jaarlijks rapporteert over misstanden.

Beluister hier het interview met Jan Wolter Wabeke:

Bron: omroepbrabant.nl

Ombudsman Wabeke legt zijn kostenplafond voor woekerpolis uit

Het schikkingsvoorstel van ombudsman financiele dienstverlening Jan Wolter Wabeke én de op basis daarvan gesloten akkoorden tussen verzekeraars en gedupeerden blijven vragen oproepen.

Alle reden om de Ombudsman zelf om uitleg te vragen over zijn richtlijn. Voor honderdduizenden houders van een woekerpolis is dat van belang omdat hun schadeloosstelling voor te hoge kosten op Wabekes compromisvoorstel is gebaseerd. Ook gedupeerden die meer willen dan schikkingen tot nu toe bieden, willen weten waar ze aan toe zijn. Wabeke ziet en ontmoet veel woede bij consumenten. „Van belang is wel de kostenkwestie te scheiden van de teleurstelling over de slechte beleggingsresultaten.”

Lees verder Ombudsman Wabeke legt zijn kostenplafond voor woekerpolis uit

In Telegraaf: Ombudsman Wabeke legt zijn kostenplafond voor woekerpolis uit

Hieronder vindt u de meest recente uitwerking van de zogeheten Wabeke-norm, die de ombudsman naar de redactie stuurde.

In 2006 ontstond een sterk accelererende onvrede over beleggingsverzekeringen. vooral waar het de kosten betreft. De teleurstelling werd massaal toen de gevolgen van zeer slechte beursjaren zichtbaar werden. Al eerder was kritiek geuit op beleggingsverzekeringen, onder meer door de Ombudsman, maar daarop werd in het verleden geen acht geslagen.
Toen veel media aandacht op gang kwam en consumentenorganisaties massale claims aankondigden, nam de minister van Financiën het initiatief om te zoeken naar mogelijkheden voor een buitengerechtelijke regeling van het conflict. In overleg met betrokken partijen werd in februari 2007 de Ombudsman Financiële Dienstverlening gevraagd een uitweg te zoeken.

Lees verder In Telegraaf: Ombudsman Wabeke legt zijn kostenplafond voor woekerpolis uit

Vara Kassa: Ombudsman Financiële Dienstverlening: Jan Wolter Wabeke

De Ombudsman Financiële Dienstverlening, Jan Wolter Wabeke, is verbonden aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, in de volksmond Kifid. Elke bank, verzekeraar, intermediair of andere financiële dienstverlener is verplicht zich aan te sluiten bij Kifid. Het klachteninstituut is een onpartijdige en neutrale instelling en behandelt alleen klachten van consumenten.

Lees verder Vara Kassa: Ombudsman Financiële Dienstverlening: Jan Wolter Wabeke

“Bevoegd en onbevoegd in geschilbeslechting”

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) beoogt geschillen te beslechten tussen aanbieders en afnemers van financiële producten en diensten. In geschillen over pensioenproducten echter is het Kifid niet bevoegd. Een gesprek hierover met Ombudsman Financiële Dienstverlening mr. J.W. Wabeke.

Jan Wolter Wabeke wist onlangs een doorbraak te bewerkstelligen in de zogenoemde woekerpolisaffaire. Hij wist verzekeraars ervan te overtuigen dat zij de afnemers van beleggingsverzekeringen te veel kosten in rekening hadden gebracht. Delta Lloyd was de eerste verzekeraar die aangaf tot kostenrestitutie en kostenverlaging over te zullen gaan. Het is de verwachting dat andere verzekeraars zullen volgen.

Lees verder “Bevoegd en onbevoegd in geschilbeslechting”

Volkskrant: Wabeke kritisch op verzekeraars

AMSTERDAM (ANP) – Verzekeraars moeten binnen vier weken laten weten welke zogenoemde woekerpolissen ze gaan aanpassen. Ook moeten gedupeerden geïnformeerd worden over hoeveel geld ze terugkrijgen.

Dat heeft de Ombudsman Financiële Dienstverlening, Jan Wolter Wabeke, verzekeraars in een brief laten weten.

Wabeke kwam afgelopen maart met aanbevelingen rondom de woekerpolissen. Volgens hem mogen verzekeraars op een polis maximaal 2,5 procentpunt, en in sommige gevallen 3,5 procentpunt, inhouden aan kosten op het rendement.

Volgens Wabeke gaven veel verzekeraars destijds aan zijn aanbevelingen te zullen opvolgen. Maar hij constateert nu dat verzekeraars niet zijn gekomen met informatie over hun polissen. De situatie dat consumenten niet kunnen zien wat verzekeraars van plan zijn, vindt Wabeke ,,onwenselijk”.

Bron: volkskrant.nl

Aanbeveling ombudsmun: kosten beleggingsverzekeren maximeren, deels consument compenseren

Verzekeraars zijn in het verleden doorgaans niet voldoende transparant geweest over
het kostenniveau in beleggingsverzekeringen. Aldus oordeelt de Ombudsman Financiële
Dienstverlening mr. J.W. Wabeke vandaag over beleggingsverzekeringen.

Hij adviseert in een aanbeveling aan verzekeringsmaatschappijen om beleggingsverzekeringen,
waarvan het kostenniveau over de gehele looptijd hoger is dan 3,5% van het bruto
fondsrendement, ten minste voor de meerkosten te compenseren.

Verzekeringspremies voor overlijdensrisico of arbeidsongeschiktheid in het product
gelden daarbij niet als kosten. Tegelijk vindt hij dat de consument mede verantwoordelijkheid
draagt voor de beleggingskeuze, de daarbij behorende risico’s en het maken
van een keuze voor deze complexe producten.

De Ombudsman wijst ook op de verantwoordelijkheid van het intermediair en de verstorende effecten van wet- en regelgeving. De aanbeveling betreft alle voor 1 januari 2008 gesloten beleggingsverzekeringen.

Lees het hele persbericht op Kifid.nl (PDF)